JW Nieuwenhuizen

GRAFX MFG is de onuitsprekelijke bedrijfsnaam van ontwerper JW Nieuwenhuizen (1965).

Er staat zoveel als ‘Graphics Manufacturing’, de Vervaardiging van Grafisch Werk als het ware, zegmaar.

Al ruim twintig jaar uw adres voor het ontwerp van drukwerk, en sinds ruim 5 jaar ook voor websites.